Jyväskylän ja Keuruun MHU urakat käynnistyvät Keski-Suomessa

Terranor Oy voitti Keski-Suomesta kaksi uutta maanteiden hoitourakkaa vuosille 2022-2027. Uudet urakat ovat Keuruun ja Jyväskylän urakat. Uudet urakat alkavat 1.10.2022 ja kestävät viisi vuotta.

”Jyväskylän urakka on luonteeltaan erittäin vaativa, kun taas Keuruu on perusurakka. Urakoiden tiestön erityispiirteinä voisi pitää maaston kumpuilevuutta, sekä järvien aiheuttamia mikroilmastoja.” kertoo Työpäällikkö Harri Valkeinen.

Urakoiden sopimukset on allekirjoitettu, ja ne ovat nyt käynnistysvaiheessa. Urakoiden käynnistyksestä vastaa maaliskuussa Terranorilla aloittanut työpäällikkö Harri Valkeinen. Lisätietoja urakoista saa häneltä 050 5600513. 

Maanteiden hoitourakoiden päätavoite on tienkäyttäjän etu ja heidän joustava palvelunsa. Urakoissa tavoitellaan riskien kohtuullista jakoa ja hyvän yhteistyön kehittämistä tilaajan ja urakoitsijan välillä. Maanteiden hoitourakoiden tavoitteena on antaa mahdollisuuksia myös parempaan hoitotyön kehittämiseen sekä parantaa urakan laatutietoa ja sitä kautta alan tuottavuutta.