Artikkelit

Väyläviraston vuosittaisessa tienkäyttäjien tyytyväisyyskyselyssä moni urakka onnistui erityisen hyvin teiden talvihoidossa talvella 2020-2021. Väylävirasto on poiminut palautetutkimuksen perusteella asiakaspalvelussa parhaiten onnistuneet ja asiakastyytyväisyydessä eniten parantaneet hoitourakat.

Rovaniemen alueurakka on yksi urakoista, joissa tienkäyttäjien tyytyväisyys talvihoitoon on parantunut eniten.
Menestyksen taustalla on rautainen työnjohtomme; Arttu, Juuso ja Niko. Onnittelut koko porukalle!

Lisätietoa Väyläviraston sivuilta: https://vayla.fi/-/maanteiden-talvihoidosta-kiitosta-katso-mista-loytyvat-tyytyvaisimmat-tienkayttajat?fbclid=IwAR1xrpmewBVFu3DyAKqNdq4NoF2WohbF4hnNF1jJmWlNVpr-MrDU-Fa38LY

Terranor Oy voitti kaksi uutta maanteiden hoitourakkaa vuosille 2021-2026. Uudet urakat ovat Kemin ja Raaseporin urakat. Uudet urakat alkavat 1.10.2021 ja kestävät viisi vuotta.

Lisätietoa kuluneesta maanteiden hoitourakoiden kilpailutuksesta: https://vayla.fi/documents/25230764/35411132/Kilpailuttamisen_tuloksia_2021.pdf/14c090fd-15d2-1fae-6b97-f6dd35764751/Kilpailuttamisen_tuloksia_2021.pdf?t=1617884127099&fbclid=IwAR3CDkD-elME9UX65EKpuMzaoHijieBvr9kvuwllpx4_mm9k9z1G7qiQPZc

Yleistä urakoiden kilpailutuksesta Väyläviraston sivuilta: https://vayla.fi/palveluntuottajat/hankinnat/tieurakat

Väylävirasto ja Varsinais-Suomen ELY-keskus kilpailuttavat tiestön päivittäisestä hoidosta vastaavat 5-vuotiset maanteiden hoitourakat. Maanteiden hoitourakat ovat laatuvastuu-urakoita, jotka toteutetaan Väylän määrittelemien laatuvaatimusten mukaisesti.

Maanteiden hoitourakoiden päätavoite on tienkäyttäjän etu ja heidän joustava palvelunsa. Urakoissa tavoitellaan riskien kohtuullista jakoa ja hyvän yhteistyön kehittämistä tilaajan ja urakoitsijan välillä. Maanteiden hoitourakoiden tavoitteena on antaa mahdollisuuksia myös parempaan hoitotyön kehittämiseen sekä parantaa urakan laatutietoa ja sitä kautta alan tuottavuutta.

Saksalainen holdingyhtiö Mutares SE & Co. KGaA ostaa NCC:ltä Suomen ja Ruotsin tienhoitoliiketoiminnan, Road Services -divisioonan. Kauppa toteutetaan osakeostosopimuksena ja sen odotetaan toteutuvan vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä. Kauppa edellyttää Ruotsin kilpailuviranomaisten hyväksyntää.

Mutares on holdingyhtiö, joka keskittyy potentiaalisten keskisuurten yritysten hankkimiseen. Se perustettiin vuonna 2008 ja henkilöstöä on 90 kuudessa eri toimistossa eri puolella Eurooppaa. Mutares on listattu Frankfurtin pörssissä.

Rakennuslehden uutinen aiheesta: https://www.rakennuslehti.fi/2020/07/ncc-myy-ruotsin-ja-suomen-tienhoitoliiketoiminnot/?fbclid=IwAR10ckDzmmb9OnPWVHgsraWB7eIOBo7L-5SvOQ_uvtnFOK7vidQcWHRQcD0