Terranor voitti kaksi uutta maanteiden hoitourakkaa, Kemin ja Raaseporin

Terranor Oy voitti kaksi uutta maanteiden hoitourakkaa vuosille 2021-2026. Uudet urakat ovat Kemin ja Raaseporin urakat. Uudet urakat alkavat 1.10.2021 ja kestävät viisi vuotta.

Lisätietoa kuluneesta maanteiden hoitourakoiden kilpailutuksesta: https://vayla.fi/documents/25230764/35411132/Kilpailuttamisen_tuloksia_2021.pdf/14c090fd-15d2-1fae-6b97-f6dd35764751/Kilpailuttamisen_tuloksia_2021.pdf?t=1617884127099&fbclid=IwAR3CDkD-elME9UX65EKpuMzaoHijieBvr9kvuwllpx4_mm9k9z1G7qiQPZc

Yleistä urakoiden kilpailutuksesta Väyläviraston sivuilta: https://vayla.fi/palveluntuottajat/hankinnat/tieurakat

Väylävirasto ja Varsinais-Suomen ELY-keskus kilpailuttavat tiestön päivittäisestä hoidosta vastaavat 5-vuotiset maanteiden hoitourakat. Maanteiden hoitourakat ovat laatuvastuu-urakoita, jotka toteutetaan Väylän määrittelemien laatuvaatimusten mukaisesti.

Maanteiden hoitourakoiden päätavoite on tienkäyttäjän etu ja heidän joustava palvelunsa. Urakoissa tavoitellaan riskien kohtuullista jakoa ja hyvän yhteistyön kehittämistä tilaajan ja urakoitsijan välillä. Maanteiden hoitourakoiden tavoitteena on antaa mahdollisuuksia myös parempaan hoitotyön kehittämiseen sekä parantaa urakan laatutietoa ja sitä kautta alan tuottavuutta.